İdari Personel

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Merkez Müdürü
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Memur Murat BATIGÖÇ

Görev : Görevli Personel
TÜ E-Posta : muratbatigoc@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Kubilay GÖKTAŞ

Görev : Görevli Personel
TÜ E-Posta : kubilaygoktas@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Esen MAZLUM

Görev : Sayman Mutemedi
Telefon : 0 (284) 235 63 01 » Dahili : 103
TÜ E-Posta : esenmazlum@trakya.edu.tr